Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263
. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte. Incasarea cotizatiilor cu chitanta, la filialele teritoriale, nu este permisa.


miercuri, 13 martie 2013

Comunicat nr. 257/13.03.2013

In atentia:   Birourilor Operative si a tuturor membrilor SCMD
Subiect:      Disciplina financiara in cadrul SCMD si plata cotizatiei de membru

Deoarece exista filiale inregistrate cu cotizatii zero lei pe anul 2013, viitoarea sedinta a Comitetului Director al SCMD va analiza modul de respectare a Statutului si a hotararilor CNR din anii 2011 si 2012 privind incasarea cotizatiilor membrilor.
Va fi analizat gradul de colectare a cotizatiilor in contul colector si la casieria SCMD in raport de numarul de membri al fiecarei filiale. De asemenea, va fi analizat modul de colectare la sediu sau la filiale, stiut fiind faptul ca, statutar, colectarea este permisa numai prin casieria de la sediul central sau prin contul destinat in acest scop la nivel SCMD.

Analiza va fi efectuata in baza depunerilor care se vor contabiliza in casieria centrala si in contul colector pana la data de 30.03.2013.
Urmare a acestei analize se vor lua masuri privind eventualele incasari la nivelul filialelor care nu apar in contul central, ceea ce , statutar, rapeste cotizantilor statutul de membri SCMD. Se va decide, pe baza datelor existente, asupra mentinerii unor filiale care nu mai intrunesc numarul minim de membri prevazut in statut si, in consecinta, nu se mai pot finanta din cota ce li se cuvine, potrivit hotararilor CNR.
Filialele care au incasat cotizatii in numerar vor vira banii incasati in contul colector al SCMD si vor trimite chitantierele sau tabelele nominale cu membrii SCMD care au platit cotizatiile pana la data de 25.03.2013, astfel incat acestia sa poata fi luati in evidenta contabila a SCMD.

Situatia cotizatiilor platite prin banca va fi transmisa catre filiale, ca tabel centralizat, de catre Departamentul Economic Financiar, spre informare, la data de 05.04.2013, tuturor presedintilor de filiale.

Pentru filialele care nu vor reusi, pana la 30.03.2013, sa intocmeasca tabelele cu evidenta membrilor si a cotizatiilor platite, conform procedurii din nota 51/22.01.2013, Secretariatul General va  publica pe pagina de Internet a fiecarei filiale tabelul continand numele, prenumele,  data platii ultimei cotizatii si suma platita, astfel incat membrii SCMD care nu se regasesc in evidente si au platit cotizatia sa poata solicita luarea in evidenta centrala.

Fac apel la toti membrii SCMD pentru a-si plati cotizatiile restante iar la militarii activi sa sponsorizeze sindicatul prin inaintarea catre administratiile fiscale de domiciliu a Declaratiei 230, pentru ca singurul sindicat al rezervistilor militari sa poata lupta, in continuare, pentru drepturile si statutul lor in cadrul societatii romanesti.

Un alt apel il adresez tuturor membrilor SCMD care au castigat in instantele de judecata, pentru a-si achita onorariul de succes in valoare de 186 lei (TVA inclus) catre avocati, pentru ca relatiile SCMD cu casele de avocatura sa nu se deterioreze si sa ne puna astfel in pericol celelalte procese ale camarazilor nostri, aflate pe rolul instantelor.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU