Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263
. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte. Incasarea cotizatiilor cu chitanta, la filialele teritoriale, nu este permisa.


08 Procedura de decontare carburanti

PROCEDURA DE DECONTARE CARBURANTI
(Documentul in original, semnat si stampilat de Presedintele SCMD si fisele de vot ale membrilor comitetului director in original, se afla la Registratura Sindicatului)


DECIZIA PRESEDINTELUI SCMD 
nr. 116 din 08.02.2013

În temeiul prevederilor:
- Art. 10 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991;
- Art. nr. 25 din Statutul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate;
- Art. 23, 24 si 84 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate si deciziilor CD din  05.02.2012.

emit următoarea DECIZIE:

Art.1. SE APROBA PROCEDURA PRIVIND DECONTAREA CONTRAVALORII CARBURANTILOR CONSUMATI PENTRU DEPLASARILE EFECTUATE IN INTERESUL SINDICATULUI CU MASINA PROPRIETATE PERSONALA .
ORICE PREVEDERI CONTRARE SE ABROGA.
 
PROCEDURA PRIVIND DECONTAREA CONTRAVALORII CARBURANTILOR CONSUMATI PENTRU DEPLASARILE EFECTUATE IN INTERESUL SINDICATULUI CU MASINA PROPRIETATE PERSONALA ARE URMATORUL CONTINUT:

A. Decontarea contravalorii carburantilor consumati pentru deplasarile efectuate in interesul sindicatului cu masina proprietate personala se deconteaza in baza bonului fiscal ce se doreste a fi decontat; responsabilitatea privind consumul carburantilor in cauza revine presedintelui filialei materializat prin semnatura data pe decont;
B. Decontarea deplasarilor efectuate de membrii filialelor in interesul intregului sindicat (deplasarea la CNR, deplasarea membrilor Comitetului Director la sedinte, deplasarea Comisiei de Cenzori pentru verificarile ce se executa, etc.):
     a. Presedintele SCMD emite Decizie privind deplasarea in cauza, care constuie baza legala a misiunii;
     b. Decontarea se face la valoarea bonurilor fiscale coroborat cu distanta si consumul autoturismului; Consumul autoturismului este considerat a fi de 10 l la 100 Km. in localitate si de 7,5 l la 100 km. in afara localitatii.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r)
        dr. DOGARU MIRCEA