Cotizatia de membru de sindicat se poate plati in CONTUL bancar al SCMD: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410. Cod fiscal: 26096263
. La depunerea cotizatiilor in cont, membrii de sindicat trebuie sa mentioneze obligatoriu numele complet, CNP, suma si perioada pentru care se plateste cotizatia si Filiala din care face parte. Incasarea cotizatiilor cu chitanta, la filialele teritoriale, nu este permisa.


marți, 12 februarie 2019

Militarii activi si in rezerva care in anul 2018 au obtinut venituri din salarii si/sau pensii, pot contribui la dezvoltarea SCMD

Stimati militari activi si in rezerva,


Puteti contribui la dezvoltarea singurului sindicat al militarilor rezervisti.

Conform Codului fiscal, cetatenii care au obtinut venituri din salarii si/sau pensii in anul 2018 pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual (deci dvs. nu platiti si nu pierdeti nimic!), pentru susținerea unor organizatii nonprofit, prin depunerea Formularului 230 direct la registratura organului fiscal (ANAF) de domiciliu, prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail - pentru cei cu drept de semnatura electronica.

Bucurestenii si ilfovenii pot ridica, completa si depune formularul 230 (dureaza circa un minut) chiar la Punctul Central de Lucru al SCMD, situat in str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti.

Rezervistii din provincie pot ridica, completa si depune formularul 230, dupa caz, si la sediul Filialei SCMD din care fac parte.

Toti membrii SCMD si cetatenii interesati, din Bucuresti si din provincie, pot trimite formularele completate prin posta, in plic obisnuit, sau prin curier, la Punctul Central de Lucru al SCMD, pe adresa: str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti, urmand ca SCMD sa le centralizeze si sa le expedieze, cu borderou, la sediile ANAF de domiciliu.

Puteti descarca Formularul 230 de la link-ul de mai jos sau il puteti solicita pe email - la sindicatulmilitarilor@gmail.com si pe WhatsApp - la tel. 0736600961, il completati doar la Sectiunea I (date de identificare a contribuabilului) si il semnati (atentie - la semnatura contribuabil, NU la imputernicit), apoi il depuneti conform indicatiilor de mai sus, pana la data de 15.03.2019.

joi, 11 mai 2017

Puteti sustine financiar SCMD: conform Codului fiscal, rezervistii care au obtinut venituri din salarii si/sau pensii in anul 2016 pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual catre sindicat. Termen de depunere/expediere la sediul SCMD: 20.05.2017

Stimati rezervisti,

Conform Codului fiscal, cetatenii care au obtinut venituri din salarii sau pensii in anul 2016 pot opta pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual (deci dvs. nu platiti si nu pierdeti nimic!), pentru susținerea unor organizatii nonprofit, prin depunerea unei cereri/formular (clic aicipentru vizionarea si descarcarea formularului 230, completat cu datele SCMD) direct la registratura organului fiscal (ANAF) de domiciliu, prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail - pentru cei cu drept de semnatura electronica.
Bucurestenii si ilfovenii pot ridica, completa si depune formularul 230 (dureaza circa un minut) chiar la Punctul Central de Lucru al SCMD, situat in str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti.
Toti membrii SCMD si cetatenii interesati, din Bucuresti si din provincie, pot trimite formularele completate prin posta, in plic obisnuit, sau prin curier, la Punctul Central de Lucru al SCMD, pe adresa: str. Pajurei, nr. 13, Sector 1, Bucuresti, urmand ca SCMD sa le centralizeze si sa le expedieze, cu borderou, la sediile ANAF de domiciliu.
Termenul de depunere la ANAF este 25 mai 2017. Va prezentam un formular 230 completat, ca model (clic aici). Nu uitati sa bifati, in sectiunea II, caseta 1 - daca sunteti salariat, sau caseta 2 - daca sunteti pensionar.

joi, 4 februarie 2016

Sustinerea financiara a S.C.M.D.

Ca urmare a solicitării unor filiale, postam alăturat Formularul 230 - Cerere privind destinația sumei reprezentând pana la 2% din impozitul anual pe veniturile realizate.
Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2015 venituri și optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii. Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. Precizam ca inclusiv pensionarii (deci si membrii SCMD) pot directiona 2% din impozitul retinut din pensie catre SCMD.
Termenul de depunere este 25 mai 2016.
Formularul se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire.
Utilizându-se formularul din link-ul de mai sus, persoanele doritoare vor completa numai datele de identificarea ale contribuabilului.
Daca dispuneti de semnatura electronica, Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (situație în care formularul se descarca de pe site-ul ANAF - link). În acest caz se vor completa toate elementele referitoare la datele de identificarea ale contribuabilului și destinația sumei (conform modelului precompletat de mai sus).
Bucurestenii pot depune formularul direct la punctul central de lucru al SCMD din str. Pajurei, nr. 13, Sector 1.

luni, 4 ianuarie 2016

Vesti bune pentru camarazii care au participat la actiuni militare in teatrele de operatii

In baza prevederilor art. 456, lit. "p", militarii care au participat la actiuni militare in teatrele de operatii, respectiv persoanele enumerate la art.2 din OUG nr. 82/2006 , lit. a, c,d si e.:

    a) personalul armatei - cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti, precum si rezervistii voluntari si personalul civil care participa la actiuni militare, in mod individual sau colectiv;
       c) militari invalizi - personalul militar prevazut la lit. a), incadrat in grad de invaliditate si clasat inapt pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara in urma ranirilor, afectiunilor fizice si/sau psihice, dobandite ca urmare a actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participarii la actiuni militare;
    d) civili invalizi - personalul civil prevazut la lit. a), incadrat in grad de invaliditate, conform legii, in urma ranirilor, afectiunilor fizice si/sau psihice dobandite ca urmare a actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participarii la actiuni militare;
    e) urmasii personalului armatei decedat - sotia sau sotul supravietuitor, precum si copiii personalului armatei prevazut la lit. a), pana la implinirea varstei de 18 ani sau, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani.

beneficiaza de scutire de impozit asupra cladirilor si terenurilor. Pentru a afla care este procedura si ce documente trebuie prezentate la ANAF, ne-am adresat acestei institutii prin faxul  nr. 2 din 04.01.2016.
Dupa primirea raspunsului din partea ANAF, vom informa din nou despre demersurile necesare. Documentele vor trebui depuse pana cel mai tarziu la 31.03.2016.

SEFUL DEPARTAMENTULUI JURIDIC
Col (r) Caloian M.


duminică, 1 februarie 2015

Un gest de solidaritate la Suceava - Col. (r) Petraru Florin

Domnilor din conducerea SCMD,
Am  virat anticipat cotizatia pe 5  ani (2015-2019).
De ce?
Pentru dăinuirea organizației create  pentru  identificarea militarului în rezervă ...
Din respect pentru cei care fac ceva pozitiv pentru militarii în rezervă, pentru cei care au încercat  să unească militarii în rezervă, pentru cei care fac cunoscută existența pensionarilor militari...
 Cu bune si cu rele, cei care au inițiat SINDICATUL au din partea mea TOATĂ STIMA!
Col (r) Petraru Florin 
petraru.florin@yahoo.com
Suceava

Sef Filială - col Coca Ion
Atașat chitanța nr. 1501301236010003 din 30.01.2015

marți, 4 noiembrie 2014

Cheltuieli ale SCMD

In atentia tuturor membrilor SCMD
Deoarece diverse persoane, cu sau fara "misiune", agita prin mesaje personale membrii de sindicat, cu eterna problema a banilor cheltuiti aiurea, precizez ca pentru perioada 18 august 2009 - 1 februarie 2012, SCMD a constituit subiectul unui control "la sange" efectuat de ANAF, ale carui concluzii, subliniind legalitatea cheltuielilor si probitatea conducerii SCMD, au fost publicate. 

De asemenea, au fost facute publice si rapoartele anuale ale Cpmisiei de Cenzori a SCMD, acestea fiind aprobate, in unanimitate,  la CNR -uri.
Raspunzand solicitarilor venite din partea unor presedinti de filiale, deoarece am considerat ca este util sa cuantificam cifric si acest gen de activitati, facem precizarea ca, de la 1 februarie 2012, cand s-au depus concluziile ANAF, si pana astazi, SCMD i-a sprijinit pe membrii sai si pe familiile acestora cu urmatoarele:
  1. Ajutoare de inmormantare/spitalizare, in numar de 135, totalizand 114.278,90 lei;
  2. Prime acordate de catre filiale unor membri (in general din BO) pentru activitatea depusa statutar, in interesul SCMD. Cu mentiunea ca, exceptie facand presedintele Filialei F1/S6 Bucuresti, nici un membru al Comitetului Director nu a facut obiectul premierii, si ca interdictia de premiere votata la CNR 2010 a fost ridicata la CNR 2011, precizez ca in perioada 3 decembrie 2011 - 3 noiembrie 2014, filialele au acordat 100 de premieri unui numar de 66 de persoane, totalizand 72.474 lei, astfel:
a.    Filialele din Bucuresti, 80 premieri, totalizand 62.224 lei la 49 de persoane, dupa cum urmeaza:
                                                             i.      Filiala 1 Sector 1, 6 prime = 4.400 lei;
                                                           ii.      Filiala 1 Sector 2, 6 prime = 4.900 lei;
                                                        iii.      Filiala 2 Sector 2, 5 prime (4 persoane) = 4.800 lei;
                                                        iv.      Filiala 1 Sector 3, 6 prime (4 persoane) = 11.622 lei;
                                                           v.      Filiala 1 Sector 4, 11 prime (7 persoane) = 9.282 lei;
                                                        vi.      Filiala 2 Sector 5, 15 prime (8 persoane) = 5.226 lei;
                                                      vii.      Filiala 1 Sector 6, 31 prime (14 persoane) = 21.994 lei
b.    Filialele din tara, 20 premieri, totalizand 10.250 lei, la 19 persoane, dupa cum urmeaza:
                                                             i.      Filiala Baia Mare, 1 prima = 400 lei;
                                                           ii.      Filiala Buzau, 4 prime (3 persoane) = 4.000 lei;
                                                        iii.      Filiala Husi, 1 prima = 200 lei;
                                                        iv.      Filiala Pitesti, 2 prime = 850 lei;
                                                           v.      Filiala Ploiesti, 8 prime = 2.400 lei;
                                                        vi.      Filiala Ramnicu Sarat, 1 prima = 500 lei;
                                                      vii.      Filiala Slatina, 2 prime = 1.700 lei;
                                                   viii.      Filiala Targoviste, 1 prima = 200 lei.

Cele doua tipuri de cheltuieli insumeaza 186.752,90 lei. 

Alte cheltuieli cu caracter social care vor fi analizate, aprobate de CNR, sunt decontarile deplasarilor facute de reprezentanti ai filialelor sau ai CD la: sedintele CD, Adunarile Generale ale filialelor (vicepresedintii responsabili de zona), la tribunale si avocati (depuneri de dosare), la emisiuni de radio si televiziune (cu exceptia presedintelui SCMD, care nu deconteaza nici un fel de sume).

Cheltuielile fixe tinand de buna functionare a intregului sindicat au fost reduse la jumatate, conform hotararilor CNR 2012, abonamentul lunar telefonic pe sindicat fiind 3.300 lei/luna iar cheltuielile cu personalul fiind de 14.500 lei/luna.

Alte detalii cu privire la cheltuielile SCMD le puteti gasi in informarile periodice ale Departamentului Economic Financiar al SCMD, postate pe pagina de Internet a Comitetului Director.

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

miercuri, 13 martie 2013

Comunicat nr. 257/13.03.2013

In atentia:   Birourilor Operative si a tuturor membrilor SCMD
Subiect:      Disciplina financiara in cadrul SCMD si plata cotizatiei de membru

Deoarece exista filiale inregistrate cu cotizatii zero lei pe anul 2013, viitoarea sedinta a Comitetului Director al SCMD va analiza modul de respectare a Statutului si a hotararilor CNR din anii 2011 si 2012 privind incasarea cotizatiilor membrilor.
Va fi analizat gradul de colectare a cotizatiilor in contul colector si la casieria SCMD in raport de numarul de membri al fiecarei filiale. De asemenea, va fi analizat modul de colectare la sediu sau la filiale, stiut fiind faptul ca, statutar, colectarea este permisa numai prin casieria de la sediul central sau prin contul destinat in acest scop la nivel SCMD.

Analiza va fi efectuata in baza depunerilor care se vor contabiliza in casieria centrala si in contul colector pana la data de 30.03.2013.
Urmare a acestei analize se vor lua masuri privind eventualele incasari la nivelul filialelor care nu apar in contul central, ceea ce , statutar, rapeste cotizantilor statutul de membri SCMD. Se va decide, pe baza datelor existente, asupra mentinerii unor filiale care nu mai intrunesc numarul minim de membri prevazut in statut si, in consecinta, nu se mai pot finanta din cota ce li se cuvine, potrivit hotararilor CNR.
Filialele care au incasat cotizatii in numerar vor vira banii incasati in contul colector al SCMD si vor trimite chitantierele sau tabelele nominale cu membrii SCMD care au platit cotizatiile pana la data de 25.03.2013, astfel incat acestia sa poata fi luati in evidenta contabila a SCMD.

Situatia cotizatiilor platite prin banca va fi transmisa catre filiale, ca tabel centralizat, de catre Departamentul Economic Financiar, spre informare, la data de 05.04.2013, tuturor presedintilor de filiale.

Pentru filialele care nu vor reusi, pana la 30.03.2013, sa intocmeasca tabelele cu evidenta membrilor si a cotizatiilor platite, conform procedurii din nota 51/22.01.2013, Secretariatul General va  publica pe pagina de Internet a fiecarei filiale tabelul continand numele, prenumele,  data platii ultimei cotizatii si suma platita, astfel incat membrii SCMD care nu se regasesc in evidente si au platit cotizatia sa poata solicita luarea in evidenta centrala.

Fac apel la toti membrii SCMD pentru a-si plati cotizatiile restante iar la militarii activi sa sponsorizeze sindicatul prin inaintarea catre administratiile fiscale de domiciliu a Declaratiei 230, pentru ca singurul sindicat al rezervistilor militari sa poata lupta, in continuare, pentru drepturile si statutul lor in cadrul societatii romanesti.

Un alt apel il adresez tuturor membrilor SCMD care au castigat in instantele de judecata, pentru a-si achita onorariul de succes in valoare de 186 lei (TVA inclus) catre avocati, pentru ca relatiile SCMD cu casele de avocatura sa nu se deterioreze si sa ne puna astfel in pericol celelalte procese ale camarazilor nostri, aflate pe rolul instantelor.

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU

marți, 12 februarie 2013

Sustine independenta SCMD! Sustine societatea civila romaneasca!

 1.      SPONSORIZARI DIN PARTEA SOCIETATILOR COMERCIALE:Cine poate sponsoriza sindicatul?
Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către SCMD.

Cât de mare este suma care poate fi dedusă?
20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei.

Care este baza legală?
Extras din codul fiscal – Cap.III, Art.31:
(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Ce trebuie să faceţi?
Procedura de sponsorizare este foarte simplă. Totul se rezumă la încheierea unui contract de sponsorizare  între firmă şi SCMD, în baza căruia banii pot fi deduşi din impozitul pe profit. După virarea banilor, puteţi primi un raport legat de felul în care s-au folosit aceşti bani şi cu ce rezultate.2.      DONATII DIN PARTEA PERSOANELOR FIZICE:


Cum puteţi dona?

  • contactându-ne la sediul central al SCMD, unde veţi primi chitanţă în schimbul sumei donate;
  • prin virament bancar în contul central al SCMD (BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410) sau in contul uneia dintre Filialele SCMD;
  • prin mandat poştal, completat cu datele de mai jos, purtând menţiunea "donaţie":

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Bucuresti, Str. Pajurei, nr. 13, Sector 1,
cod postal 013152, Oficiul Postal nr. 26

3.      DIRECTIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL ANUAL CATRE SCMD:


Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu:
 asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

Termenul maxim pentru exprimarea optiunii este data de 30.06.2019..

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 25 mai 2014. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Pentru a dona doi la suta (2%) din impozit catre un ONG, trebuie urmate urmatoarele etape:Daca ati realizat numai venituri din salarii

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)), sunt necesare urmatoarele ETAPE:
- Descarcati
 Formularul 200-2014 ”CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL SI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara);
- Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare; 

 - Completati ambele exemplare astfel:

ANUL: 2011

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZA – in aceasta situatie, nu se completeaza.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1.
 Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcarile si completarile ulterioare.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
2.
 Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completeaza, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI - se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

- Semnati si depuneti personal un exemplar din Formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..

- Termen maxim: pana la data de 25 mai 2014.
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).
-
Formularul 230 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Venituri din activitati independente sau din alte surse

Daca ati realizat in anul 2013 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole, etc.),aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o Declaratie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
- Descarcati
Formularul D200-2014 ”DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMANIA” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara)
- Tipariti formularul (minim 2 pagini) in 2 exemplare;

- Completati ambele exemplare astfel:I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT: se completeaza cu informatii despre veniturile realizate in anul anterior conform instructiunilor (Ghid de completare D 200)

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET /CASTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL, se bifeaza casuta corespunzatoare:

1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult, conform art.84 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI – se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

- Anexati documentele care justifica veniturile realizate;
- Semnati si depuneti personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..
- Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).

- ACTUALIZARE: Formularul 200 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Ambele situatii, venituri din salarii si din activitati independente

Daca ati realizat venituri si din salarii si din alte surse completati si depuneti ambele formulare 230 si 200.